Om Oss

Acting for Change startade den 30:e maj 2014 och har sin hemort i Falkenberg. Styrelsen består av personer med tvärprofessionella bakgrunder vilket skapar en bredd i kompetenser. Vi är en idéburen förening med utgångspunkt i att motverka diskriminering, bidra till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling, stärka marginaliserade gruppers empowerment på gräsrotsnivå, arbeta för ett jämställt samhälle fritt från våld samt skapa opinion i dessa frågor. Vi verkar också som en plattform för olika former av samarbete mellan föreningar, organisationer och samhällets institutioner lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Acting for Change verkar för mobilisering av människors empowerment i civilsamhället med särskilt fokus på utsatta och marginaliserade grupper. Vi utgår från demokratiska grundprinciper och mänskliga rättigheter.

Acting for Change är en växande organisation som idag driver en rad olika projekt;

Acting for Changes utvecklingsarbete i Sverige heter Bygga broar och är ett arbetssätt och en modell för hur yrkesverksamma inom framförallt förskola, skola och socialtjänst kan arbeta för att stärka barn och ungas rättigheter, främja integration och förebygga hedersrelaterat våld. Bygga broar finansieras av länsstyrelserna och enskilda kommuner och pågår för närvarande i Västra Hisingen, Angered, Halmstad, Lund och Hörby.

Acting for Change har ett pågående utvecklingsarbete i södra Senegal där föreningen stöttar uppbyggnaden av lokala kvinnojourer. Delar av utvecklingsarbetet finansieras av Forum Syd men Acting for Change bidrar också till att bygga upp ekonomiskt stöd till kvinnojourerna i form av en akutfond så att kvinnor och barn som blir utsatta för våld och våldtäkt ska få sjukvård, juridiskt och ekonomiskt stöd.

Acting for Change driver också ”Raggsockor för Syrien” och annan biståndsverksamhet i Jordanien riktad till familjer och barn på flykt från Syrien och Irak – men också till fattiga jordanska familjer. I samarbete med Agape Foundation har Acting for Change medverkat till att tonvis med mat, kläder och sjukvårdsartiklar har kunnat delas ut till familjer på flykt.

Du kan läsa mer om våra projekt på denna sida under Projekt.

Acting for Change behandlar personuppgifter. Här kan du läsa vår Integritetspolicy för Acting for Change