Bakgrund

Konflikten mellan rebeller och armén i Casamance i södra Senegal drabbar civilbefolkningen hårt. Framförallt kvinnor och flickor utsätts för fysiskt våld, tvångsäktenskap, könsstympning, hot, sexuella trakasserier och våldtäkt. Våldet är en konsekvens av konflikten men det förekommer också mycket våld i nära relationer. Flera fredsinitiativ har tagits genom åren men ingen av den har lett till varaktig fred.

Mot bakgrund av detta bildades Plattformen för kvinnor för fred i Casamance (PFPC) år 2011 som en respons på behovet att involvera kvinnor i konfliktlösning och fredsbyggande. PFPC har mandat från ungefär 200 lokala gräsrotsorganisationer att arbeta för en fredlig lösning av konflikten. Man arbetar med mobilisering av lokalbefolkningen, social dialog mellan parterna i konflikten och att förhindra våldet mot kvinnor och barn.