Kullimaaroo Center

Acting 4 change samarbetar också med PFPC avseende det nystartade centret Kullimaaroo för våldsutsatta kvinnor och barn i Ziguinchor. Centret tar emot särskilt utsatta kvinnor och barn och erbjuder psykologiskt, juridiskt och ekonomiskt stöd. Till centret kommer kvinnor och barn som blivit utsatta för exempelvis barnäktenskap, våldtäkt, hot eller fysiskt våld och man erbjuder bland annat ett skyddat boende och stöd i att kunna polisanmäla förövaren.

Bild på det skyddade boendet i Senegal
Bild på det skyddade boendet i Senegal