Projekt

Acting 4 change och samarbetsorganisationen Plateformes des femmes pour la paix en Casamance (PFPC) driver idag ett empowermentprojekt som finansieras av svenska Forum Syd. Projektets syfte är att stärka kvinnor och flickor på gräsrotsnivå att mobilisera och organisera sig i kampen mot våldet. Hittills har 21 kvinnliga samtalsledare gått en grundläggande kvinnojoursutbildning och påbörjat ett förändringsarbete i sina respektive regioner: Kolda, Sedhiou, Oussoye, Kafountine, Bignona och Ziguinchor. Förutom att möta och stötta våldsutsatta kvinnor och deras barn arbetar samtalsledarna med opinionsbildning och att bilda nätverk mellan religiösa och traditionella ledare, lokala myndigheter och civilsamhället.

Nedan kan du läsa mer om vårt arbete inom projektet:

Uppföljningsresa september 2017

 

bild forum syd 2